BILDEVE

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

FASTIGHETSÄGARE

BILDEVEHUSET AKTIEBOLAG

HYRESGÄST

BILDEVE

HUVUDENTREPRENÖR

NCC

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

FÄRDIGSTÄLLANDE

2015

BYGGNADSAREA