EIMSKIP

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

FASTIGHETSÄGARE

HYRESGÄST

EIMSKIP

HUVUDENTREPRENÖR

ENTREPRENADFORM

FÄRDIGSTÄLLANDE

BYGGNADSAREA