FASAD & KAKEL

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

FASTIGHETSÄGARE

HYRESGÄST

HELSINGBORGS FASAD & KAKEL AB

HUVUDENTREPRENÖR

ENTREPRENADFORM

FÄRDIGSTÄLLANDE

BYGGNADSAREA