HEDIN BIL

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

HUGGJÄRNET 10

FASTIGHETSÄGARE

FASTIGHETS AB BALDER

HYRESGÄST

HEDIN HELSINGBORG BIL AB

HUVUDENTREPRENÖR

ERLANDSSON BYGG

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

FÄRDIGSTÄLLANDE

2018

BYGGNADSAREA

8200 KVM