HORNBACH

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

FASTIGHETSÄGARE

HYRESGÄST

HORNBACH

HUVUDENTREPRENÖR

NCC

ENTREPRENADFORM

FÄRDIGSTÄLLANDE

2013

BYGGNADSAREA