JUNIBACKEN

STAD

MALMÖ

BOSTADSRÄTTER

NYPRODUKTION FLERBOSTADSHUS

FASTIGHETSÄGARE

Riksbyggen

KVARTER

Kv Lejonhjärta 2

ENTREPRENÖR

JSB

BRUTTOAREA

Ca 2600 m²

FÄRDIGSTÄLLANDE

INFLYTTNING VÅREN 2018

Om projektet

Våren 2016 lämnade vi tillsammans med Riksbyggen och JSB in bygglov för Junibacken. Tillsammans med grannkvarteret hade kv. Lejonhjärta sedan tidigare beviljat bygglov för uppförande av Bonumbostäder. Riksbyggen valde endast bygga det ena kvarteret och bryta ut det andra för att istället bygga Riksbyggenbostadens bostadsrätter.

Förutsättningarna för oss var att ta fram funktionella bostäder med rätt ekonomiska förutsättningar för platser och området. Man ville ha yteffektiva lägenheter utan att för den skull saka på Riksbyggens standard.  Tanken var att bygga för unga vuxna som köper sin första lägenhet samt äldre par som sålt sin villa, ha mindre boyta och bo kvar i samma område.

Byggnaden består av två lika trapphus som är förskjutna gentemot varandra. 34 lägenheter, 1-4 RoK, är fördelade på fem våningsplan. De två vindslägenheterna delar plan med teknik och lägenhetsförråd. Ingen källare på huset.

Vår vision blev att gestalta en karaktärsstark men enkelt utformad byggnad. Fasaden är i huvudsak puts med inslag av fasadskivor i varma toner vid balkonger och uteplatser. Viktig punkt var de genomgångende trapphus som vi anser skapar mervärde för de boende. Man kan lätt ta sig mellan gata och gård och trapphuset känns inte mörkt och inklämt längs in i husets kärna.