Tostarp Night 02 fullres Höglsgret 2

07 Dec Nowaste Höglager, Tostarp

På uppdrag av Catena Fastigheter AB har JKAB fått förtroendet att designa och projektera ett nytt lager placerat utmed E6 på Tostarps industriområde i Helsingborg.
Lagret som skall disponeras av Nowaste har en lagringsyta yta på cirka 11 000 m2, varav 1 300 m2 blir ett automatiserat höglager.
Byggnaden består av två tydliga volymer, dessa markeras ytterligare med kontrasterande färgsättning i svart/vit. Den höga och långsmala vita volymen utgörs av en stor portal och formspråket knyter tydligt an till arkitekturen på Catenas andra byggnader på Tostarp. Inom portalens ram har vi skapat ett mönster utav liksidiga trianglar. Dessa är gjorda av kopparfärgade plåtkassetter samt genomlysta vita skivor. En mönsterbild som symboliserar logistik och digitalisering, där det finns rörelse och dynamik.
Byggnaden beräknas vara i drift hösten 2019.

Tostarp Day fullres HÖGLAGRET