BEVEGO

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

SMARAGDEN 4

FASTIGHETSÄGARE

HYRESGÄST

HUVUDENTREPRENÖR

ENTREPRENADFORM

FÄRDIGSTÄLLANDE

BYGGNADSAREA