DHL

STAD

MALMÖ

KVARTER

FASTIGHETSÄGARE

CATENA

HYRESGÄST

DHL

HUVUDENTREPRENÖR

ENTREPRENADFORM

FÄRDIGSTÄLLANDE

BYGGNADSAREA