EWERMAN

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

ACKUMULATORN 2

FASTIGHETSÄGARE

MÄLARUM FASTIGHETER AB

HYRESGÄST

EWERMAN OCH SALICO M.FL.

HUVUDENTREPRENÖR

PEAB/NCC

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

FÄRDIGSTÄLLANDE

2010/2013

BYGGNADSAREA

20 000 M²