FÄRG & BYGG

STAD

MALMÖ

KVARTER

OLSGÅRD 1

FASTIGHETSÄGARE

HYRESGÄST

FÄRG & BYGG

HUVUDENTREPRENÖR

ENTREPRENADFORM

FÄRDIGSTÄLLANDE

BYGGNADSAREA