FREJA

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

PLANTEHUSEN 1

FASTIGHETSÄGARE

CATENA FASTIGHETER

HYRESGÄST

FREJA

HUVUDENTREPRENÖR

PEAB

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD

FÄRDIGSTÄLLANDE

PÅGÅENDE

BYGGNADSAREA

4500 M²