FRIDHEM

STAD

ÄNGELHOLM

PROJEKTTYP

BOSTÄDER

ÖPPEN MARKANVISNINGSTÄVLING

FASTIGHETSÄGARE

ÄNGELHOLMS KOMMUN

KVARTER

DETALJPLAN FRIDHEM ETAPP 1

HUVUDENTREPRENÖR

MURUM FASTIGHETS AB OCH VALVET

BRUTTOAREA

CA 3320 m²

FÄRDIGSTÄLLANDE

TÄVLING SLUTFÖRD VÅREN 2017. BYGGSTART VÅREN 2018.

Om projektet

Våren 2016 vann JKAB en arkitekttävling tillsammans med Murum Fastighets AB. Tävlingen anordnades av Ängelholms Stad och gick ut på att skapa ett bostadskvarter i området Fridhem som ligger centralt i staden.

JKAB:s vision för platsen var att gestalta en karaktärsstark, men enkelt utformad bebyggelse som både framhävde och berikade områdets arkitektur. Tack vare varierande huskroppar skapades olika typer av lägenheter med ett diskret skiftande exteriört uttryck.

Ambitionen var att skapa attraktiva lägenheter med intressanta fasadmaterial och radhuskänsla, som stimulerar till möten och samverkan. Därför har samtliga lägenheter tillgång till både egen och gemensam uteplats. Alla lägenheter har även en välkomnande entré i markplan som är indragen och skyddad från väder och vind.

Planområdet Fridhem etapp 1 var i tävlingen indelat i 5 kvarter och JKAB blev utsedda till vinnare för ett av kvarteren.

Juryns motivering:

Murum och JKAB arkitekters förslag utmärker sig speciellt enl juryns uppfattning med höga kvaliteter på utformning. Förslagen håller god miljöklass och uppfyller syftet och intentionerna i detaljplanen.