HOLMSTRÖMS RÖR

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

FASTIGHETSÄGARE

HYRESGÄST

HOLMSTRÖMS RÖR AB

HUVUDENTREPRENÖR

ENTREPRENADFORM

FÄRDIGSTÄLLANDE

BYGGNADSAREA