JSB

STAD

MALMÖ

KVARTER

TRÄLISTEN 3

FASTIGHETSÄGARE

HYRESGÄST

HUVUDENTREPRENÖR

ENTREPRENADFORM

FÄRDIGSTÄLLANDE

BYGGNADSAREA