LINVÄVAREN

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

FASTIGHETSÄGARE

HYRESGÄST

HUVUDENTREPRENÖR

ENTREPRENADFORM

FÄRDIGSTÄLLANDE

PÅGÅENDE

BYGGNADSAREA