MIMERS GÅRD

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

FASTIGHETSÄGARE

HYRESGÄST

HUVUDENTREPRENÖR

PEAB

ENTREPRENADFORM

FÄRDIGSTÄLLANDE

2009

BYGGNADSAREA