OLYMPIA

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

FILBORNA 28:33

FASTIGHETSÄGARE

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN HELSINGBORG

HYRESGÄST

HIF M.FL.

HUVUDENTREPRENÖR

PEAB

ENTREPRENADFORM

SAMVERKANSENTREPRENAD

FÄRDIGSTÄLLANDE

2017

BYGGNADSAREA

23 000 m²