STENBOCKENS KONTOR

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

MAGASINET 6

FASTIGHETSÄGARE

FASTIGHETS AB STENBOCKEN

HYRESGÄST

STENBOCKEN GRUPPEN

HUVUDENTREPRENÖR

MTA BYGG OCH ANLÄGGNING

ENTREPRENADFORM

SAMVERKANSENTREPRENAD

FÄRDIGSTÄLLANDE

2016

BYGGNADSAREA

400 M²