SVENSKA RETURSYSTEM

STAD

HELSINGBORG

KVARTER

KÖPINGEGÅRDEN 1

FASTIGHETSÄGARE

CATENA FASTIGHETER

HYRESGÄST

SVENSKA RETURSYSTEM

HUVUDENTREPRENÖR

PSG STRUKTUR AB

ENTREPRENADFORM

DELAD ENTREPRENAD

FÄRDIGSTÄLLANDE

2013

BYGGNADSAREA

15 000 M²